TONELAG (TONEM)


Toner som skiller fra hverandre ord som er like med hensyn til fonem og trykk, kaller vi tonem.
I de fleste norske dialekter er det to tonem. Vi kaller det tonem I (el. enkelt tonelag) og tonem II (el. dobbelt tonelag).
Dette skillet mellom de to tonemene finnes bare i trykksterke stavelser med minst en trykksvak stavelse etter seg (i norsk).
Derfor er ingen tonemforskjell mulig i en stavelse som står rett før en pause eller foran en annen trykksterk stavelse.
Således vil vi selvsagt ikke finne tonem-motsetninger i enstavelsesord og i ord med trykk på siste stavelsen.
I europeisk sammenheng er tonem en sjeldenhet, som vi stort sett bare finner i norsk, svensk, baltisk og serbokroatisk.
Men ser vi verden under ett, oppdager vi at tonemer er svært vanlige. De aller fleste afrikanske språk sør for Sahara har tonemer, i mange indianerspråk finner vi dem, og likeledes i en lang rekke asiatiske språk fra Pakistan og østover.
Tallet på tonemer varierer ganske sterkt. De fleste kinesiske dialekter har fra fire til seks tonemer.

Eksempel på norsk:
banner (subst ent) og banner (verb).
Her har
banner (subst) såkalt enstavelses tonelag eller tonelag 1 og banner (verb) har tostavelses tonelag eller tonelag 2.
I norsk er det ca. 2.500 slike tonelagspar. Her er et utvalg av tonemer:


Tonem 1 og tonem 2

Adler (egennavn) – adler (verb)
Aker (egennavn) – aker (verb)
akset (subst ent) – akse (subst ent)
akter (adv) – akter (verb)
alet (subst ent) – ale (verb)
allting (subst ent) – Allting (egennavn)
almen (subst ent) – allmenn (adj)
anger (subst ent) – anger (verb)
Anna (egennavn) – Anna (egennavn)
apet (subst ent) – ape (subst ent/verb)
asken (subst ent) – asken (subst ent)
Asker (egennavn) – asker (subst fl)
avsky (verb) – avsky (subst ent)
badene (subst fl) – badende (adj/adverb)
badet (subst ent) – bade (verb)
Bakken (egennavn) – bakken (subst ent)
balet (subst ent) – bale (verb)
ballene (subst fl) – ballene (subst fl)
ballet (subst ent) – balle (verb)
banner (subst ent) – banner (verb)
baret (subst ent ) – bare (verb/adj/adverb)
basen (subst ent) – basen (subst ent)
basker (subst ent) – basker (verb)
bedre (adj) – bedre (verb)
beinet (subst ent) – beine (verb)
berget (subst ent) – berge (verb)
bever (subst ent) – bever (verb)
bibringe (subst ent) – bibringe (verb)
bokser (subst ent) – bokser (subst ent/verb)
bordet (subst ent) – borde (verb)
bosset (subst ent) – bosse (verb)
brenner (verb) – brenner (subst ent)
brettet (subst ent) – brette (verb)
bringer (verb) – bringer (subst fl)
brisen (subst ent) – brisen (adj)
brodden (subst ent) – brodden (adj)
brokken (subst ent – sykdom) – brokken (subst ent – bruddstykke)
brukene (subst fl) – brukende (verb)
bruket (subst ent) – bruke (verb)
brummet (subst ent) – brumme (verb)
brusen (subst ent - drikke) – brusen (subst ent – brusing)
brusene (subst fl) – brusende (adj/adverb)
bruset (subst ent) – bruse (verb)
brynet (subst ent) – Bryne (egennavn)/bryne (verb)
bryter (verb) – bryter (subst ent)
brødet (subst ent) – brøde (subst ent)
brølet (subst ent) – brøle (verb)
bråket (subst ent) – bråke (verb)
bråtet (subst ent) – bråte (subst ent)
byggene (subst fl) byggende (adj/adverb)
bygget (subst ent) – bygge (verb)
bykset (subst ent) – bykse (verb)
bøkene (subst fl) – bøkene (subst fl)
bøker (subst fl) – bøker (subst fl)
bønder (subst fl) – bønner (subst fl)
bøsset (subst ent) – bøsse (subst ent)
bøtene (subst fl) – bøtende (adj/adverb)
bøter (subst fl) – bøter (verb)
båret (subst ent) – båre (subst ent)
cider (subst ent) – sider (subst fl)
dassene (subst fl) – dassende (adj/adverb)
dasset (subst ent) – dasse (verb)
dekkene (subst fl) – dekkende (adj/adverb)
dekket (subst ent) – dekke (verb)
disen (subst ent) – disen (adj)
dogget (subst ent) – dogge (verb)
draget (subst ent) – drage (subst ent)
drettet (subst ent) – drette (verb)
drevene (subst fl) – drevende (adj/adverb)
drevet (subst ent) – dreve (verb)
drillet (subst ent) – drille (verb)
drivene (subst fl) – drivende (adj/adverb)
driver (verb) – driver (subst ent)
drivet (subst ent) – drive (verb)
droppet (subst ent) – droppe (verb)
drusen (subst ent) – drusen (adj)
dryssene (subst fl) – dryssende (adverb)
drysset (subst ent) – drysse (verb)
drøset (subst ent) – drøse (verb)
dugget (subst ent) – dugge (verb)
dukken (subst ent – gå d.) – dukken (subst ent)
dykkene (subst fl) – dykkende (adj)
dykker (subst ent) – dykker (verb)
dykket (subst ent) – dykke (verb)
dypet (subst ent) – dype (adj)
eggene (subst fl) – eggende (adj/adverb)
egget (subst ent) – egge (verb)
Elder (egennavn) – elder (verb)
Elin (egennavn) – Elin (egennavn)
endene (subst fl) – endene (subst fl)/endende (adj/adverb)
ender (subst fl) – ender (subst fl/verb)
erter (subst fl) – erter (verb)
fallen (subst ent) –fallen (adj)
fallene (subst fl) – fallende (adj/adverb)
fallet (subst ent) – falle (verb)
fallet (subst ent) – falle (verb)
fanen (interj) – fanen (subst ent)
fangene (subst fl) – fangene (subst fl)/fangende (adj/adverb)
fanget (subst ent) – fange (subst ent/verb)
faren (subst ent) – faren (subst ent)
fatter (subst ent) – fatter (verb)
fengslene (subst fl) – fengslende (adj)
fengslet (subst ent) – fengsle (verb)
feltet (subst ent) – felte (verb)
fetter (subst ent) – fetter (verb)
fettet (subst ent) – fette (verb)
fiken (subst ent) – fiken (subst ent)
finner (verb) – finner (subst ent/flert)
firer (subst ent) – firer (verb)
fjaset (subst ent) – fjase (verb)
flaggene (subst fl) – flaggende (adj/adverb)
flagget (subst ent) – flagge (verb)
flaksen (subst ent) – flaksen (adj)
flasset (subst ent) – flasse (verb)
fleinet (subst ent) – fleine (verb)
flesket (subst fl) – fleske (verb)
flikkene (subst fl) – flikkende (adj/adverb)
flikket (subst ent) – flikke (verb)
flirene (subst fl) – flirende (adj/adverb)
fliret (subst ent) – flire (verb)
flisene (subst fl) – flisende (adj)
flottet (subst ent) – flotte (adj)
flyter (verb) – flyter (subst ent)
fløytet (subst ent) – fløyte (subst ent/verb)
fniset – (subst ent) – fnise (verb)
fnugget (subst ent) – fnugge (verb)
fnysene (subst fl) – fnysende (adj/adverb)
fnyset (subst ent) – fnyse (verb)
fokket (subst ent) – fokke (verb)
folder (subst ent) – folder/foller (verb)
folket (subst ent) – folke (verb)
fomlet (subst ent) – fomle (verb)
fondene (subst fl) – fonnene (subst fl)
fôret (subst ent) – fôre (verb)
fyllet (subst ent) – fylle (verb)
fyret (subst ent) – fyre (verb)
følger (verb) – følger (subst ent)
føllet (subst ent) – følge (subst ent/verb)/følle (verb)
fåret (subst ent) - fore (adverb)
gapen (subst ent) – gapen (adj)
gapene (subst fl) – gapende (adj/adverb)
gapet (subst ent) – gape (verb)
garden (subst ent) – Garden (egennavn)
garnet (subst ent) –garne (verb)
girene (subst fl) – girende (verb)
giret (subst ent) – gire (verb)
gispene (subst fl) – gispende (adj/adverb)
gispet (subst ent) – gispe (verb)
given (subst ent) – given (adj)
givene (subst fl) – givende (adj)
gjallene (subst fl) – gjallende (verb)
gjallet (subst ent) – gjalle (verb)
gjeldene (subst fl) – gjeldende (adj/adverb)
gjelder (verb) – gjeller (subst fl)
gjeldet (subst ent) – gjelde (verb)
gjenta (verb) – jenta (subst ent)
gjespene (subst fl) – gjespende (verb)
gjespet (subst ent) – gjespe (verb)
gnager (verb) – gnager (subst ent)
gnaget (subst ent) – gnage (verb)
godtet (subst ent) – godte (verb)
grinet (subst ent) – grine (verb)
griset (subst ent) – grise (verb)
grunnen (subst ent – årsak) – grunnen (subst ent)
grynet (subst ent) – gryne (verb)
gryntene (subst fl) – gryntende (verb)
gryntet (subst ent) – grynte (verb)
gyset (subst ent) – gyse (verb)
hakket (subst ent) – hakke (verb)
hatet (subst ent) – hate (verb)
havene (subst fl) – havene (subst fl)
havet (subst ent) – have (subst ent)
heftet (subst ent) – hefte (subst ent/verb)
heller (adverb) – heller (subst ent/verb)
hellet (subst ent) – helle (subst ent/verb)
hendene (subst fl) – hendende (adj/adverb)
hender (subst fl) – hender (verb)
henger (verb) – henger (subst ent)
henget (subst ent) – henge (verb)
hinter (adv) – hinter (verb)
hintet (subst ent) – hinte (verb)
hisset (subst ent) – hisse (verb)
hiver (verb) – hiver (subst ent)
hjemmet (subst ent) – gjemme (verb)/hjemme (adverb)
hjulet (subst ent) – jule (verb)
holdet (subst ent) – holde (verb)
hoppene (subst fl) – hoppende (adj/adverb)
hoppet (subst ent) – hoppe (verb)
hullene (subst fl) – hullende (adj/adverb)
hullet (subst ent) – hulle (verb)
husene (subst fl) – husende (adj/adverb)
huset (subst ent) - huse (verb)
hvalen (subst ent) – valen (adj)
Hvasser (egennavn) – vasser (verb)
hvisket (subst ent) – hviske (verb)
hylet (subst ent) – hyle (verb)
håpet (subst ent) – håpe (verb)
isen (subst ent) – isen (adj)
iver (subst ent) – Iver (egennavn)
jabbet (subst ent) – jabbe (verb)
jaget (subst ent) – jage (verb)
jammer (subst ent) – jammer (verb)
Jesper (egennavn) – gjesper (verb)
joner (subst fl) – ioner (subst fl)
jukket (subst ent) – jukke (verb)
jukset (subst ent) – jukse (verb)
kakket (subst ent) – kakke (verb)
kallene (subst fl) – kallende (adj/adverb)
kallet (subst ent) – kalle (verb)
kammer (subst ent) - kammer (subst fl)
karet (subst ent) – karde (verb)
karri (subst ent) - karrig (adjektiv)
kastene (subst fl) – kastende (adj/adverb)
kastet (subst ent) – kaste (verb)
kittet (subst ent) – kitte (verb)
kjaset (subst ent) – kjase (verb)
kjøret (subst ent) – kjøre (verb)
kjøret (subst ent) – kjøre (verb)
klasket (subst ent) – klaske (verb)
klemmen (subst ent) –klemmen (subst ent)
klippene (subst fl) – klippene (subst fl)/klippende (adj/adverb)
klippet (subst ent) – klippe (subst ent/verb)
kloret (subst ent) – klore (verb)
kløver (subst ent) – kløver (verb)
knakket (subst ent) – knakke (verb)
knallet (subst ent) – knalle (verb)
knaset (subst ent) – knase (verb)
knasket (subst ent) – knaske (verb)
knekket (subst ent) – knekke (verb)
knullet (subst ent) – knulle (verb)
koppelet (subst ent) – kople (verb)
korene (subst fl) – korende (adj/adverb)
koret (subst ent) – kore (verb)
korsene (subst fl) – korsende (adj/adverb)
korset (subst ent) – korse (verb)
kortet (subst ent) – korte (verb/adj)
krammet (subst ent) – kramme (verb)
kravene (subst fl) – kravene (subst fl)
kravet (subst ent) – krave (subst ent)
krittet (subst ent) – kritte (verb)
kromet (subst ent) – krumme (verb)
kulten (subst ent) – kulten (adj)
kuppet (subst ent) – kuppe (verb)
kurven (subst ent) – kurven (subst ent)
kursen (subst ent) – kurse (verb)
kyssene (subst fl) – kyssende (adj/adverb)
kysset (subst ent) – kysse (verb)
kårene (subst fl) – kårende (adj/adverb)
kåret (subst ent) – kåre (verb)
laftene (subst fl) – laftende (adverb)
laftet (subst ent) – lafte (verb)
lagene (subst fl) – lagende (adverb)
lager (subst ent) – lager (verb)
laget (subst ent) – lage (verb)
laken (subst ent) – laken (subst ent)
lakenet (subst ent) – lakene (subst fl)
lakket (subst ent) – lakke (verb)
lammene (subst fl) – lammende (adj/adverb)
lammet (subst ent) – lamme (verb)
landene (subst fl) – landende (adj/adverb)
landet (subst ent) – lande (verb)
lavene (subst fl) – lavende (adj/adverb)
lavet (subst ent) – lave (verb)
leggene (subst fl) – leggene (subst fl)/leggende (adj/adverb)
legger (verb) – legger (subst fl)
legget (subst ent) – legge (verb)
Leicester (egennavn) – lester (subst fl)
leitet (subst ent) – leite (verb)
leken (subst ent) – leken (adj/adverb)
leser (verb) – leser (subst ent)
levenet (subst ent) – levende (adverb)
levrer (subst fl) – levrer (verb)
likene (subst fl) –likende (adj/adverb)
liket (subst ent) – like (verb/adj)
limet (subst ent) – lime (verb)
liter (subst ent) – liter (verb)
lokket (subst ent) – lokke (verb)
loven (subst ent) – låven (subst ent)
lusen (subst ent) – lusen (adj)
lyren (subst ent) – lyren (subst ent)
lysene (subst fl) – lysende (adj/adverb)
lyset (subst ent) – lyse (adj/verb)
løftene (subst fl) – løftene (subst fl)
løftet (subst ent) – løftet (subst ent)
løpene (subst fl) – løpende (adj/adverb)
løper (verb) – løper (subst ent)
løpet (subst ent) – løpe (verb)
løvet (subst ent) – løve (subst ent)
lånet (subst ent) – låne (verb)
låret (subst ent) – låre (verb)
makker (subst ent) – makker (subst fl)
maset (subst ent) – mase (verb)
mater (subst ent) – mater (verb)
m-en (subst ent) – emmen (adj)
Meyer (egennavn) –meier (subst fl)
motet (subst ent) – mote (subst ent)
muggen (subst ent) – muggen (subst ent/adj)
møllen (subst ent) – møllen (subst ent)
mønstre (subst fl) – mønstre (verb)
målene (subst fl) – målende (adj/adverb)
målet (subst ent) – måle (verb)
måren (subst ent) – morgen (subst ent)
naget (subst ent) – nage (verb)
nappet (subst ent) – nappe (verb)
nesene (subst fl) – nesene (subst fl)
neset (subst ent) – nese (subst ent)
nesten (adv) – nesten (subst ent)
netter (subst fl) – netter (verb)
never (subst ent) – never (subst fl)
nyter (verb) – nyter (subst ent)
nøstet (subst ent)/Nøstet (egennavn) – nøstet (subst ent)/nøste (subst ent/verb)
nå det (verbal) – nåde (subst ent)
ordet (subst ent) – orde (verb)
oset (subst ent) – ose (verb)
overlegen (subst ent) – overlegen (adj/adverb)
pakket (subst ent) – pakke (verb)
pallen (subst ent) – pallen (subst ent)
panter (subst ent) – panter (verb)
passene (subst fl) – passende (adj)
passet (subst ent) – passe (verb)
peket (subst ent) – peke (verb)
peset (subst ent) – pese (verb)
piffet (subst ent) – piffe (verb)
pipet (subst ent) – pipe (subst ent/verb)
pisset (subst ent) – pisse (verb)
plaskene (subst fl) – plaskende (adj/adverb)
plasket (subst ent) – plaske (verb)
plukket (subst ent) – plukke (verb)
Polen (egennavn) – polen (subst ent)
Polet (egennavn) – pole (subst ent/verb)
potten (subst ent) – potten (subst ent)
pratet (subst ent) – prate (verb)
pressen (subst ent) – pressen (subst ent)
presset (subst ent) – presse (subst ent/verb)
puffet (subst ent) – puffe (verb)
pusset (subst ent) – pusse (verb)
rangen (subst ent) – rangen (subst ent)
rapene (subst fl) – rapende (adj/adverb)
rapet (subst ent) – rape (verb)
rappet (subst ent) – rappe (verb)
rasene (subst fl) – rasende (adj/adverb)
raset (subst ent) – rase (verb/subst ent)
rasket (subst ent) – raske (verb)
ratet (subst ent) – rate (subst ent/verb)
ravene (subst fl) – ravende (adj/adverb)
ravet (subst ent) – rave (verb)
regnet (subst ent) – regne (verb)
reker (verb) – reker (subst fl)
rekker (verb) – rekker (subst fl)
rennene (subst fl) – rennende (adj/adverb)
renner (verb) – renner (subst fl)
rennet (subst ent) – renne (verb)
rimet (subst ent) – rime (verb)
ringer (verb) – ringer (subst fl)
riset (subst ent) – rise (verb)
river (verb) – river (subst f)
rommene (subst fl) – rommende (adj/adverb)
rommet (subst ent) – romme (verb)
rotet (subst ent) – rote (verb)
rullet (subst ent) – rulle (verb)
rusket (subst ent) – ruske (verb)
rusten (subst ent) – rusten (adj)
ruter (subst ent) – ruter (subst ent)
ryddet (subst ent) – rydde (verb)
rykkene (subst fl) – rykkende (adj)
rykket (subst ent) – rykke (verb)
rømmer (verb) – rømmer (subst ent)
rønner (subst ent) – rønner (subst fl)
rådene (subst fl) – rådende (adj/adverb)
rådet (subst ent) – råde (verb)
rådyr (subst ent/fl) – rådyr (adj)
saltet (subst ent) – salte (verb)
scooter (subst ent) – skuter (subst fl)
se det (verbal) – CD (subst ent)
seier (subst ent) – seier (subst fl)
seilene (subst fl) – seilende (adj/adverb)
seilet (subst ent) – seile (verb)
Seinen (egennavn) – senen/scenen (subst ent)
settene (subst fl) – settende (adj/adverb)
settet (subst ent) – sette (verb)
siget (subst ent) – sige (verb)
siklet (subst ent) – sikle (verb)
sinnet (subst ent) – sinne (subst ent)
sivet (subst ent) – sive (verb)
sjasket (subst ent) sjaske (verb)
skallene (subst fl) – skallende (adj/adverb)
skallet (subst ent) – skalle (verb)
sjokket (subst ent) – sjokke (verb)
skapene (subst fl) – skapende (adj/adverb
skapet (subst ent) – skape (verb)
skarene (subst fl) – skarende (adj/adverb)
skaret (subst ent) – skare (subst ent/verb)
skavet (subst ent) – skave (verb)
skien (subst ent) – Skien (egennavn)
skiftet (subst ent) – skifte (verb)
skiltet (subst ent) – skilte (verb)
skinnene (subst fl) – skinnende (adj/adverb)
skinnet (subst ent) – skinne (verb)
skjellene (subst fl) – skjellende (adj/adverb)
skjellet (subst ent) – skjelle (verb)
skjelvene (subst fl) – skjelvende (adj/adverb)
skjelvet (subst ent) – skjelve (verb)
skjulene (subst fl) – skjulende (adj/adverb)
skjulet (subst ent) – skjule (verb)
skjønnet (subst ent) – skjønne (verb)
skrallene (subst fl) – skrallende (adj/adverb)
skrallet (subst ent) – skralle (verb)
skrapet (subst ent) – skrape (verb)
skravlet (subst ent) – skravle (verb)
skrevet (subst ent) – skreve (verb)
skriket (subst ent) – skrike (verb)
skrivet (subst ent) – skrive (verb)
skrotet (subst ent) – skrote (verb)
skrålet (subst ent) – skråle (verb)
skuret (subst ent) – skure (verb)
skyver (verb) – skyver (subst ent)
sladder (subst ent) – sladder (verb/subst fl)
slikket (subst ent) – slikke (verb)
slippet (subst ent) – slippe (verb)
sliter (verb) – sliter (subst ent)
slottene (subst fl) –slåttene (subst fl)
slottet (subst ent) – slåtte (subst ent)
sludder (subst ent) – sludder (verb)
smekker (adj) – smekker (subst fl/verb)
smellet (subst ent) – smelle (verb)
smilene (subst fl) – smilende (adj/adverb)
smilet (subst ent) – smile (verb)
smøret (subst ent) – smøre (verb)
snadder (subst ent) – snadder (subst fl)
snakket (subst ent) – snakke (verb)
snekker (subst ent) – snekker (verb)
snittet (subst ent) – snitte (verb)
snobben (subst ent) – snobben (adj)
snopet (subst ent) – snope (verb)
snuten (subst ent „politi“) – snuten (subst ent)
snørret (subst ent) – snørre (verb)
sotet( subst ent) – sote (verb)
speilene (subst fl) – speilende (adj/adv)
speilet (subst ent) – speile (verb)
spennene (subst fl) – spennene (subst fl)/spennende (adj/adverb)
spennet (subst ent) – spenne (verb)
spiddet (subst ent) – spidde (verb)
spillene (subst fl) – spillende (adj/adverb)
spillet (subst ent) – spille (verb)
sporet (subst ent) – spore (verb)
sprenget (subst ent) – sprenge (verb)
spretten (subst ent) – spretten (adj)
spriket (subst ent) – sprike (verb)
springet (subst ent) – springe (verb)
stasen (subst ent) – stasen (subst ent)
stedet (subst ent) – stede (verb)
stegene (subst fl) – stegende (adj/adverb)
steget (subst ent) – stege (verb)
Steiner (egennavn) – steiner (subst fl/verb)
stenger (subst fl) – stenger (verb)
stenget (subst ent) – stenge (verb)
steppene (subst fl) – steppene (subst fl)/steppende (adj/adverb)
steppet (subst ent) – steppe (subst ent/verb)
stiger (verb) – stiger (subst fl)
stikkene (subst fl) – stikkende (adj/adverb)
stikket (subst ent) – stikke (verb)
stoppene (subst fl) – stoppende (adj/adverb)
stoppet (subst ent) – stoppe (verb)
strikket (subst ent) – strikke (verb)
styret (subst ent) – styre (verb)/styret (subst ent)
stønnet (subst ent) – stønne (verb)
stålet (subst ent) – Ståle (egennavn)
sugene (subst fl) – sugende (adj/adverb)
suget (subst ent) – suge (verb)
sukker (subst ent) – sukker (verb)
sukket (subst ent) – sukke (verb)
sulten (subst ent) – sulten (adj)
sundet (subst ent) – sunne (adj)
super (adj) – super (verb)
susene (subst fl) – susende (adj/adverb)
suset (subst ent) – suse (verb)
svanger (adj) – svanger (subst fl)
svevene (subst fl) – svevende (adj/adverb)
svevet (subst ent) – sveve (verb)
sviket (subst ent) – svike (verb)
svoren (subst ent) – svoren (adj)
svøpet (subst ent) – svøpe (verb)
sytet (subst ent) – syte (verb)
sårene (subst fl) – sårende (adj/adverb)
såret (subst ent) – såre (verb)
takket (subst ent) – takke (verb)
tangen (subst ent) – Tangen (egennavn)
tapene (subst fl) – tapende (adj/adverb
tapet (subst ent) – tape (verb)
tegnene (subst fl) – tegnende (adj/adverb)
tegnet (subst ent) – tegne (verb)
tenner (subst fl) – tenner (verb)
tier (subst ent) – tier (verb)
tikket (subst ent) – tikke (verb)f
tiltro (verb) – tiltro (subst ent)
tisset (subst ent) – tisse (verb)
toer (subst ent) – toer (verb)
trakket (subst ent) – trakke (verb)
trallen (subst ent) – trallen (subst ent)
trallene (subst fl) – trallende (adj/adverb)
tranen (subst ent) – tranen (subst ent)
trasket (subst ent) – traske (verb)
travet (subst ent) – trave (verb)
treffene (subst fl) – treffende (adj)
treffet (subst ent) – treffe (verb)
trekket (subst ent) – trekke (verb)
trossen (subst ent) – trossen (subst ent)
trykkene (subst fl) – trykkende (adj)
trykket (subst ent) – trykke (verb)
trøkket (subst ent) – trøkke (verb)
tullet (subst ent) – tulle (verb)
tygget (subst ent) – tygge (verb)
tømmer (subst fl) – tømmer (verb)
tørkene (subst fl) – tørkende (adverb)
tørket (subst ent) – tørke (verb)
tøyet (subst ent) – tøye(verb)
utslett (verb) - utslett
vadet (subst ent) - vade (verb)
vannene (subst fl) – vannende (adj/adverb)
vannet (subst ent) – vanne (verb)
vaset (subst ent) – vase (subst ent/verb)
vernet (subst ent) – verne (verb)
vervet (subst ent) – verve (verb)
vever (adj) – vever (verb/subst ent)
vinner (verb) – vinner (subst ent)
visket (subst ent) – viske (verb)
voksen (subst ent) – voksen (adj)
været (subst ent) – være (verb)
Werner (egennavn) – verner (verb/subst ent)
Willy (egennavn) – villig (adj)