Ord i skapet


adelskap nobility
aleneskap aloneness
argskap anger
bannskap cursing
bekjentskap acquaintance
beredskap preparedness
broderskap fellowship
brorskap brotherhood
budskap message
buskap cattle
djevelskap deviltry
dovenskap indolence
drukkenskap drunkenness
dårskap folly
egenskap characteristic
edruskap sobriety
eierskap ownership
ekteskap marriage
endskap end
familieskap family affairs
fandenskap devilment
fangenskap imprisonment
farskap fatherhood
fellesskap joint activity
fiendskap enmity
forfatterskap authorship
formynderskap guardianship
frendskap kinship
følgeskap company
førerskap leadership
galskap insanity
gesandtskap legation
granneskap neighborhood
grendskap neighborliness
grevskap county
hedenskap paganism
heilskap entirety
herskap gentry
illskap rage
kameratskap comradeship
kjennskap familiarity
kjøpmannskap commerce
klokskap understanding
kompaniskap partnership
kunnskap knowledge
kvedskap chanting
landskap landscape
larveskap bungling
latskap laziness
lederskap management
legevitenskap medical science
leiskap annoyance
lidenskap passion
likskap likeness
makkerskap association
mannskap crew
mesterskap mastery
moderskap motherhood
morskap amusement
naboskap neighborhood
narreskap tomfoolery
naturvitenskap natural science
ondskap malice
partnerskap joint ownership
presidentskap board of directors
presteskap clergy
redskap equipment
regentskap regency
regnskap account
representantskap council
rettsvitenskap jurisprudence
råskap coarseness
råttenskap corruption
sakkunnskap expert knowledge
samboerskap cohabitation
selskap company
sjømannskap seamanship
skaldskap skaldic art
slektskap relationship
søsterskap sisterhood
tjenerskap domestic staff
toskeskap foolishness
trollskap magic
troskap allegiance
tusseskap craziness
utenforskap outsideness
utroskap adultery
vennskap friendship
vertskap hosts
vitenskap science
åndsegenskap spiritual quality
åndsfellesskap spiritual communion
åndsvitenskap spiritual science