Ord som holder

angrepshold
avhold
behold
bilhold
eiendomsforhold
familieforhold
forhold
hovedhold
hushold
kastehold
lærerhold
medhold
påhold
samhold
skuddhold
synshold