Homofoner

Ord som lyder likt – men har forskjellig staving og mening.

at (subst/adv/konj) – att (adv)
band (subst) – bann (subst/verb)
blott (adj/adv) – blått (adj)
bor (subst/verb) – bord (subst)
brott (subst) – brått (adj)
bånd (subst) – bånn (subst)
celle (subst) – selge (verb)
deg (pron) – deig (subst)
drott (subst) – drått (subst)
fald (subst) – fall (subst/verb)
fjerde (ordenstall) – fjære (subst/verb)
flott (subst/adj) – flått (subst)
fold (subst/verb) – foll (subst/verb)
folde (verb) – folle (verb)
følge (subst/verb) – følle (verb)
fond (subst) – fonn (subst)
fulgt (verb) – fullt (adj)
går (verb) – gård (subst)
gjekk (subst/verb) – jekk (subst/verb)
gjeld (subst) – gjell (adj) – hjell (subst)
gjelde (verb) – gjelle (subst/verb)
gjem (verb) – hjem (subst/adv)
gjemme (verb) – hjemme (adv)
gjerde (subst) – gjære (verb)
gjerne (adv) – hjerne (subst)
gjett (verb) – jet (subst)
godt (adj/adv) – gått (verb)
hald (subst) – hall (subst) – halv (adj)
han (pron) – hand (subst) – hann (subst)
har (verb) – hard (adj)
harde (adj) – hare (subst)
hel (adj) – hæl (subst)
her (adv) – hær (subst)
hev (subst/verb) – hæv (adj)
hjort (subst) – gjort (verb)
hun (pron) – hund (subst) – hunn (subst)
hva (pron) – va (verb)
hval (subst) – val (subst)
hvasse (adj) – vasse (verb)
hver (pron) – vær (subst/verb)
hvert (pron) – verdt (adj) – vert (subst) – vært (verb)
hvin (subst/verb) – vin (subst)
hvis (konj/pron) – viss (adj)
hviske (verb) – viske (verb)
hvite(adj) – vite (verb)
hvitt (adj) – vidt (adv)
jorde (subst) – gjorde (verb)
jul (subst/verb) – hjul (subst/verb)
kald (adj) – kall (subst/verb)
kaldt (adj) – kalt (verb)
kjære (adj) – tjære (subst)
kveld (subst) – kvell (subst)
lidt (verb/adv) – litt (verb/adj/adv)
love (verb) – låve (subst)
man (pron) – mann (subst)
meg (pron) – mei (subst)
melde (subst) – melle (subst)
midt (adv) – mitt (pron)
min (pron) – minn (verb)
mold (subst) – moll (subst)
regn (subst/verb) – rein (subst)
robot (subst) – robåt (stubst)
rotten (subst) – råtten (adj)
sand (subst) – sann (adj)
scene (subst) – sene (subst/adj)
seg (pron) – sei (subst)
sidt (adj) – sitt (pron)
sild (subst) – sill (subst)
sin (pron) – sinn (subst)
sjøl (pron) – skjøl (subst)
sjy (subst) – sky (subst)
skal (verb) – skall (subst)
skrott (subst) – skrått (adj)
skrott (subst) – skrått (adj)
skyld (subst) – skyll (verb)
skylde (verb) – skylle (verb)
slott (subst) – slått (verb)
sodd (subst) – sådd (verb)
sund (subst) – sunn (adj)
toll (subst) – tolv (tallord)
trott (subst) – trått (adj)
trygt (adj/adv) – trykt (verb)
vatt (subst) watt (subst)
vel (adv) – vell (subst)
vendte (verb) – vente (verb)
veske (subst) – væske (subst/verb)
vil (verb) – vill (adj)
vind (subst) – vinn (verb)
vold (subst/verb) – voll (subst)
voldt (verb) – volt (subst)
vott (subst) – vått (adj)