www.gratefulness.org/poetry/cat_and_moon.html

The Cat and the Moon

The cat went here and there
And the moon spun round like a top,
And the nearest cat, looked up.
Black Minnaloushe stared at the moon,
For, wander and wail as he would,
The pure cold light in the sky
Troubled his animal blood.

Minnaloushe runs in the grass
Lifting his delicate feet.
Do you dance, Minnaloushe, do you dance?
When two close kindred meet,
What better than call a dance?
Maybe the moon may learn,
Tired of that courtly fashion,
A new dance turn.

Minnaloushe creeps through the grass
From moonlit place to place,
The sacred moon overhead
Has taken a new phase.
Does Minnaloushe know that his pupils
Will pass from change to change,
And that from round to crescent,
From crescent to round they range?

Minnaloushe creeps through the grass
Alone, important and wise,
And lifts to the changing moon
His changing eyes.

William Butler Yeats


Katten og månen

Katten gikk her og der
Månen snurret rundt uten stopp,
Og månens nærmeste slektning,
Den krypende katt, så opp.
Sorte Minnalu stirret på månen,
For, vandre og jamre som han pleide,
Det isklare lyset på himmelen
Voldte i dyreblodet en feide.

Minnalu løper i gresset
Og løftet sine poter bløte
Danser du Minnalu, danser du?
Når to beslektede stevnes til møte,
Hva er bedre enn by opp til dans?
Kanskje kan månen lære,
Trett av den bundne banen,
En ny spinndans til ære.

Minnalu kryper gjennom gresset
Fra månebelyst plett til plett,
Over har den hellige månen
Startet på et annet sett.
Vet Minnalu at pupillene
Vil synes i en ny posisjon,
Fra runde til halvmåner,
Som atter runde i variasjon?

Minnalu kryper gjennom gresset
Så alene, vis og enorm,
Og til den flyktige månen
Løftes øynene, med endret form.

Gjendiktet av Harald Slaatrem