www.poemhunter.com/poem/joy-and-pleasure/


Joy and Pleasure

Now, Joy is born of parents poor,
And Pleasure of our richer kind;
Though Pleasure´s free, she cannot sing
As sweet a song as Joy confined.

Pleasure´s Moth, that sleeps by day
And dances by false glare at night;
But Joy´s a Butterfly, that loves
To spread its wings in Nature´s light.

Joy´s like a Bee that gently sucks
Away on blossoms his sweet hour;
Bur Pleasure´s like a greed Wasp,
That plums and cherries would devour.

Joy´s like a Lark that lives alone,
Whose ties are very strong, though few;
But Pleasure like a Cuckoo roams,
Makes much acquaintance, no friends trye.

Joy from her heart doth sing at home,
With little care if others hear;
But Pleasure then is cold and dumb,
And sings and laughs with strangers near.

William Henry Davies

Glede og lyst

Gleden er født av fattig herkomst,
Og lysten av vårt rikare slag;
Lysten er fri, men kan ei synge
Søt nok en sang til Gledens behag.

Lysten er Møll som sover hver dag
Og danser i falskt lysskinn hver natt;
Gleden er Sommerfugler som sprer
Sine vinger i endeløs Skratt.

Gleden er Bien som mildt suger
Utav blomstenes søteste klær;
Mens Lysten er som en grådig Bjørn,
Som sluker både plommer og bær.

Gleden er Lerken helt alene,
Med bånd som er sterke nok, men få;
Mens Lysten er som en Gjøks vandring,
Har kjente, men ingen venn derpå.

Gleden synger av lyst i hjemmet,
Bryr seg katten om andre er der;
Mens Lysten er mer fjern og naiv,
Synger og ler med fremmede nær.

Gjendiktet av Harald Slaatrem