http://www.suzanne.de/worte/fried/aufhebung/aufhebung.html

Aufhebung

Sein Unglück
ausatmen können

tief ausatmen so dass man wieder einatmen kann

Und vielleicht auch sein Unglück
sagen können in Worten
in wirklichen Worten
die zusammenhängen
und Sinn haben
und die man selbst noch
verstehen kann
und die vielleicht sogar
irgendwer sonst versteht
oder verstehen könnte

Und weinen können

das wäre schon fast Glück

Erich Fried


Opphevelse

Å kunne puste ut
sin ulykke

et dypt utpust slik at man igjen kan trekke pusten

Og kanskje kunne snakke
om sin ulykke i ord
i virkelige ord
med sammenheng
og tanke
og som man selv
kan forstå
og kanskje enda til
burde bli forstått
av hvem som helst

Og så kunne gråte

det ville igjen være lykke

Gjendiktet av Torhild Matre