www.winter-wonderland.de/ich weiss-einen-stern.html

Ich weiss einen Stern

Ich weiss einen Stern
gar wundersam,
darauf man lachen
und weinen kann.

Mit Städtchen, voll
von tausend Dingen.
Mit Wäldern, darin
die Rehe springen.

Ich weiss einen Stern,
drauf Blumen blühn,
drauf herrliche Schiffe
durch Meere ziehn.

Wir sind seine Kinder,
wir haben ihn gern.
Erde, so heisst
unser lieber Stern.

Josef Guggenmos


Jeg vet om en stjerne

Jeg vet om en stjerne
en riktig fin,
den volder så vel
latter som grin.

Med småbyer, fulle
av tusen saker.
Med skog og kratt
hvor rådyr vaker.

Jeg vet om en stjerne,
i blomstring hver vår,
hvor prektige skip
over havet går.

Vi er alle dens barn,
vi liker den gjerne.
Jorden, det heter
vår skattede stjerne

Gjendiktet av Harald Slaatrem