RESONANCE of TORTUREGJENKLANG av TORTUR
I’m listening
to a shifting river ..
I frequently use to search
for its nearness.
Jeg lytter
til en ustyrlig elv ..
Jeg pleier titt å oppsøke
dens nærhet.


At dusk
I turn my ear
to its tender whistling.
I skumringen
vender jeg øret
mot det ømme suset.


Hush ! –
I become sensitive ..
imbuing myself
with an elegy.
Hysj ! -
Jeg blir vàr ..
og tar opp i meg
en elegi.


I notice
the waters like tearing
and carving up stones.
(sounds more like bones ..)
Jeg værer
vannmasser liksom river
og kutter opp stein.
(lyder mer som bein ..)


The shrill tones
are spreading
through my marrow and forth
into my trembling hands.
De skingre tonene
brer seg
gjennom margen og ut
i de sitrende hendene.


Through the depth of night
an inner occurrence
of reverberation
is swelling.
I nattens dyp
vokser
en indre tildragelse
av etterklang.


A flood of distaste
is welling inside me
the day after.
En flod av ubehag
veller opp i meg
dagen derpå.


So close to reality
I become
a tangled witness ..
Slik nær virkeligheten
blir jeg
et koblet vitne ..


Harald Slaatrem (1991)