www.deutschelyrik.de/index.php/hoehe-des-sommers.html

Höhe des Sommers
Hermann Hesse

Das Blau der Ferne klärt sich schon
Vergeistigt und gelichtet
Zu jenem süßen Zauberton,
Den nur September dichtet.

Der reife Sommer über Nacht
Will sich zum Feste färben,
Da alles in Vollendung lacht
Und willig ist zu sterben.

Entreiß dich, Seele nun der Zeit,
Entreiß dich deiner Sorgen
Und mache dich zum Flug bereit
In den ersehnten Morgen.

Høysommer


Blått i det fjerne klarner engang
Mens ånd stiger opp av sikte
til den fortryllende søte klang,
som kun september kan dikte.

Den modne sommeren vil en natt
fiffe seg for selskapsstunden.
Så skal alt i fullendthet - med skratt
villig vandre hen til lunden.

Riv deg bort,sjel,bli vár timens ring.
Rist av deg den hele sorgen
og gjør deg rede til siste sving
inn i den lengtende morgen.

(gjendiktet: Harald Slaatrem)