SUNNY SPIRIT SOLFYLT SINN

The Sun radiates
Solen gir fra seg
Gratuitously
fritt
- to anyone
- til alle
who wants to take in.
som vil ta imot.
This daystar gives all
Denne heldagsstjernen
what you ask for.
gir alt hva du ber om.

Don't enclose the Sun.
Beslaglegg ikke Solen.
It burns, you may be scorched.
Den brenner, du kan svi deg.
No one can fence in
Ingen kan stenge inne
- a sway of lustre ..
- et stråledømme ..

The Sun is
Solen er til
- for everyone.
- for alle.
Let the sunshine in.
Slipp solskinnet inn.
Enjoy the beams.
Nyt solstrålene.
There is plenty sunlight
Det er overflod av sollys
- for all of us.
- til enhver
More than enough
Mer enn nok
- to share.
- til å dele.


Harald Slaatrem